Hizmetlerimiz

Herkes için uygun tohum

Çeşit ve Hat Geliştirme

Melezleme

Arpa, Buğday ve Yulaf Bitkilerinde istenilen hat ve çeşitlerde melezleme yapılabilmektedir

Açılan Materyal

Firmamız bünyesinde F1, F2 .... F5 dahil olmak üzere açılan materyallerin piyasaya arzı söz konusudur.

İleri Hatlar

Firmamız bünyesinde geliştirilen durulmuş ileri hatların firmaları devri yapılabilmektedir.

Proje Hazırlama

Ar-Ge Projeleri

Firmamız bünyesinde TÜBİTAK başta olmak üzere her türlü Ar-Ge projesi hazırlanmaktadır.

Mutasyon Islahı

Firmamız bünyesinde arzu eden firmalar için kimyasal mutasyon işlemi yapılmaktadır. 

İstatistik ve Biyoinformartik Analizler

Temel İstatistik ve Varyans Analizleri


Linkage, QTL Analizleri, Association Mapping Analizleri


Diallel Analizler


Korelasyon, Stabilite ve Path Analizleri


Principal Component ve GGE Biplot Analizleri