Hat ve Çeşitlerimiz / Lines

Herkes için uygun tohum

Ekmeklik Buğday / Bread Wheat

Firmamızda hem yazlık hem de kışlık büyüme tabiatında ekmeklik buğday hat ve çeşit geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Açılan materyalden, durulmuş ileri hatlara kadar geniş  materyal geliştirilmiştir.

Makarnalık Buğday / Durum Wheat

Firmamızda kaliteli, yüksek verimli ve hastalılara dayanıklı makarnalık buğday hat ve çeşit geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Açılan materyalden, durulmuş ileri hatlara kadar geniş materyal geliştirilmiştir. 

Karakılçık

Bulgurda Damak Tadının Adı

Firmamız bünyesinde hem melezleme ıslahı hem de kimyasal mutsyon yoluyla makarnalık formundaki Karakılçık Buğday ıslah programı yürütülmektedir. Karakılçık buğdayının yatmasını önlemek için boyunu kısaltmak ama aynı zamanda yüksek protein içeriğini korumak için yürütülen ıslah çalışmalarında çok önemli mesafeler katedilmiştir.

Arpa / Barley

Firmamız bünyesinde altı sıralı yazlık ve kışlık tabiatta arpa hat ve çeşit geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Yazlık tabiattaki arpalarda özellikle erkencilik ve hastalıklara dayanıklılık ile yüksek verimli ve kaliteli hat geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Kışlık arpa geliştirme programında hem kışa dayanıklılığı iyi hem de alternatif büyüme tabiatına sahip yüksek verimli, kaliteli ve hastalıklara dayanıklı hat ve çeşit geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Yulaf / Oat

Yulaf bitkisinin hem insan gıdası hem de özellikle yeşil ot olarak hayvan yemi olarak kullanılmasından dolayı, firmamızda bu amaçlara yönelik hat ve çeşit geliştirme programları yürütülmektedir.

Farkımız Çeşitliliğimiz