ZD Tohum Ar-Ge & Danışmanlık

Hilâlin Bereketi

ZD Seed R&D

The Addess of The Seed

ZD Tohum Ar-Ge ve Danışmanlık Firmasının çalışma alanları;

-  Serin iklim tahıllarında (arpa, yulaf ve buğday) araştırma ve geliştirmeye dayalı, ülkemizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak literatür taraması, ön ıslah (markör yardımıyla seleksiyon) çalışmaları süzgeçlerinden sonra çeşitli bitki ıslahı yöntemleri (seleksiyon, mutasyon, melezleme) kullanılarak açılan materyal, hat ve çeşit geliştirilmesi ve bu çeşitlerin hat veya çeşit olarak tohumcu kuruluşlara tüm hakları ile devrini yapmak

-  Bitki ıslahı konusunda her türlü AR-GE faaliyetlerinde bulunma, proje hazırlama, danışmanlık yapma faaliyetlerinde bulunmak.

- Tarımsal Verilerin değerlendirilmesi alanında temel istatistik ve varyans analizleri, diallel analizler, korelasyon, stabilite ve path analizleri, GGEbiplot ve temel bileşenler analizi (PCA), ve biyoinformatik uygulamalar (Linkage haritalamaları, QTL analizleri ve Association mapping analizleri) yapmak

Açılan Materyaller